Palik

Palik
Sp Palikas Ap Палік/Palik baltarusiškai (gudiškai) Ap Палик rusiškai L ež. C Baltarusijoje

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • palik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 7}} mały, cienki pal; kołek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przywiązywać pomidory do palików. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • palik — m III, D. a, N. palikkiem; lm M. i «mały, cienki pal; kołek, tyczka» Paliki do pomidorów. Podpierać palikami gałęzie drzew. Wbić palik w ziemię …   Słownik języka polskiego

  • pálík — a m (ȃ ȋ) min. kristal določene snovi s kristalno obliko snovi, iz katere je nastala …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • palikti — palìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti: Kad jau tokia tvarka, aš palinku namuose Rm. Moteres su vaikais tegul palieksta Gmž. Oi, tik man gaila seno tėvelio, tėvulio paliekančio (d.) Lp. Vos visų mažasis Benjaminas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rytas — 2 rytas, à adj. (3) 1. kuris dienos pradžios: Rytas metas išaušo, o tu miegti Šts. Nu ryto meto kaip arklys į ienas įsikinkysiam: reiks ūdas imti, a ką Plng. 2. Nj kuris kitos dienos, rytdienos: Prašė palaikyti rytam vakarui Klov. Pieno palik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Maxwell's equations — For thermodynamic relations, see Maxwell relations. Electromagnetism …   Wikipedia

  • padėlys — padėlỹs sm. (3b) Alk, Al, Rod, padė̃lis (2) OG226, Sl, Trgn, Dkk, pãdėlis (1) Rmš, Šv, Krt, Gr 1. R, K, Rs, Kt, Mrk, Srv gūžtoje laikomas kiaušinis, kad višta dėtų toje pačioje vietoje: Višta be pãdėlio nenori dėti Vl. Nunešk gūžton padė̃lį,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvargti — užvar̃gti Š, NdŽ, DŽ1, KŽ 1. intr. privargti, užilsti, nusikamuoti: Užvar̃gę žmonės būdavo, darbe prapuolę, ką beapsičystis Slm. Darbinykai tiej ažuvar̃gsta Dv. Ažvar̃gom abidvi su Valia, regis, visas [kūnas] kaip aptirpęs Slk. Užvar̃gsta ir tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viliokas — 2 viliõkas sm. (2) 1. DŽ1 inkilas spiečiams gaudyti: Jei žinai, kad vieną dieną daugiau mažesnių spiečių išlėks, tai pirmutinį palik prie šakos arba prie vilioko kabantį Rdž. Karalienę (bičių motinėlę) … sugavau, įleidau į karalienės butelį,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ženklas — sm. (3) KBII54, K, LsB496, Š, Rtr, FT, DŽ, NdŽ, KŽ, PolŽ1150, (1) NdŽ, žeñklas (4) NdŽ; Lex109, Q15,390, SD116, SD52,201,456, H166, R, R250,272, MŽ, MŽ333,363, Sut, N, M, L, LL240, ŠT9,128, ŽŪŽ98, GTŽ 1. FzŽ396 buvusi ar atsiradusi žymė:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”